Resultats Subprojecte Segregació Urbana

El subprojecte de Segregació Urbana s’ha centrat en analitzar l’evolució de la segregació urbana a Catalunya en el període 2001-2011. Els principals resultats de la recerca es sintetitzen en la següent presentació: