Propostes cartografiat d’innovació social

LIMITACIONS INICIALS I PROPOSTES

Com comentàvem al primer post sobre mapes d’innovació social, per a la recerca ‘Barris i crisi’ estem treballant en una triple proposta per a cartografiar la innovació social al territori català. Si bé la definició de la innovació social és més o menys fàcil de situar, no podem dir el mateix de la seva contextualització sobre un mapa visual. La georeferenciació de totes les pràctiques socialment innovadores que avui es poden donar a Catalunya és complexa, ja que ens obliga a localitzar de manera molt concreta una noció amb un significat molt ampli. Com és ben conegut, aquest tipus de tasques d’operacionalització sempre són més complexes que la mera definició declarativa d’un concepte.

Principalment, ens trobem amb dues grans limitacions. Per un costat, una que ben segur ja podeu intuir: la impossibilitat de localitzar totes les pràctiques socialment innovadores a Catalunya. Si, com dèiem, volem referenciar bancs de temps, grups de consum, projectes d’energia alternativa, gestió comunitària d’infraestructures, etc. és una empresa colossal situar tota aquesta activitat en un mapa. Per altre costat, totes aquestes pràctiques són extremadament dinàmiques, i un seguit d’elements contingents poden fer que ara hi hagi 4 bancs de temps en un barri, i dintre de mig any n’hi hagi el doble o la meitat. Per tant, doble limitació: la impossibilitat de mapejar-ho tot i la impossibilitat de poder anar actualitzant els canvis que constantment es poden anar produint.

Assumint aquestes limitacions, hem dissenyat un conjunt de categories que reuneixen tant respostes a necessitats i demandes socials actuals com pràctiques que han perseverat en el temps. Per tant, al finalitzar la recerca, tindrem un mapa general que mostrarà l’activitat actual d’algunes pràctiques d’innovació social a Catalunya. Sumat a això, i per a fer més èmfasi en el procés i no tant en els resultats de la innovació social, estem construint una línia temporal de la PAH. Això ens pot permetre situar tot el procés d’una plataforma de base ciutadana que té una incidència política sens dubte molt rellevant. A aquestes dues propostes, en sumem un altre centrada en els casos d’estudi de ‘Barris i crisi’. Tot seguit, expliquem amb més detall les tres propostes.

1. MAPA GENERAL, TERMÒMETRE D’INNOVACIÓ SOCIAL

L’objectiu d’aquesta primera cartografia és doble. Per un costat, tenir referències concretes per a poder analitzar fins a quin punt aquest tipus d’experiències es donen en territoris més o menys desafavorits. Per aquesta tasca, és del tot central poder comparar la informació recopilada amb els estudis de cas i en tot l’anàlisi desenvolupat pel grup de “segregació urbana”. Com ja hem assenyalat, les limitacions que ens trobem alhora de fer aquest mapa també limiten la possibilitat de saber si hi ha una presència més alta d’ accions socialment innovadores a territoris més o menys desafavorits. Assumint aquestes dificultats, aquest cartografiat ens permetrà assajar algunes respostes aproximatives. D’altra banda, un objectiu més pràctic és poder tenir un primer mapa que pugui recopilar pràctiques d’innovació social que podrà ser actualitzat, ja sigui en futures recerques pilotades per aquest mateix grup o per d’altres que operin dintre o fora d’espais acadèmics.

Després d’una primera fase de treball i debat sobre com ordenar i referenciar les pràctiques d’innovació social, hem establert les següents categories:

  • Solidaritat ciutadana. Categoria amb la que situarem exemples basats en l’ajuda mútua i processos ciutadans col·laboratiu i reivindicatius. Les pràctiques que dintre d’aquesta categoria són les assambleas locals de la PAH i els bancs de temps.
  • Territori, medi ambient i energia. En aquesta categoria, l’objectiu és aplegar pràctiques que tenen molt en compte el territori urbà i desenvopulen formes més sostenibles d’accés a subministres o d’ús i gestió de recursos. Els exemples que hem seleccionat són agrupacions de Guifi.net, grups locals de SOM ENERGIA i  horts urbans.
  • Economia i consum alternatiu. En aquesta tercera categoria, volem posar de relleu projectes que accionen l’intercanvi de productes o espais econòmics alternatius al règim mercantil hegemònic. Els exemples, en aquest cas, estaran vinculats amb banca ètica, cooperativisme i grups de consum.
  • Espais autogestionats. Per últim, en aquesta categoria inclourem infraestructures en desús que actualment estan gestionades comunitàriament i que funcionen com a prototips d’altres formes de viure en comunitat.

Com es pot veure, aquesta primera cartografia funcionarà com a “termòmetre”, és a dir, com a imatge general de processos que s’estan donant a tot el territori en un període concret. No serà un mapa on es pugui trobar tot tipus de processos d’innovació social, però servirà com a fotografia detallada del que està emergint o del que s’està consolidant socialment. El resultat que volem obtenir farà servir eines de cloud mapping, amb les que es pugui consultar la densitat territorial de cadascuna d’aquestes categories així com informació més concreta dels exemples que les conformen.

Una referència que pot donar una visió inicial del resultat, és aquest mapa d’arbres frutals a Linz (Àustria) desenvolupat per Gerald Kogler, on podem obtenir una visió general de llocs a l’espai públic amb arbres frutals cultivats per la ciutadania però també informació detallada de cadascuna d’aquestes pràctiques.

Mapa_Linz

hortsUrbans_linz2

També és una bona referència aquest mapa de bancs de temps a nivell estatal, que farem servir com una de les fonts d’informació:

BancsTemps

2. MEIPI DE PRÀCTIQUES RELLEVANTS ALS BARRIS

Aquesta segona cartografia, que actualment ja estem desenvolupant, vol situar algunes de les pràctiques d’innovació social que es donen en els casos d’estudi de la recerca: Bellvitge (l’Hospitalet de Llobregat), Ciutat Meridiana (Barcelona), Pardinyes (Lleida), Rocafonda-El Palau (Mataró), Santa Eugènia (Girona) i Salt (Girona). Cadascuna de les persones que realitzen els casos d’estudi, estan assenyalant pràctiques innovadores rellevants relacionades amb l’educació, l’alimentació, l’habitatge, etc. Els resultats es poden anar consultant a: http://meipi.org/innovaciosocial.map.php

meipi_socialinnovation2

3. LÍNIA DE TEMPS, L’EXPERIÈNCIA DE LA PAH

Per últim, la darrera proposta està centrada en el procés històric de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Accedint a informació de la web, al conjunt de dades del llibre ‘Vidas hipotecadas’ (PDF) i realitzant algunes entrevistes a membres de la PAH, l’objectiu és poder situar temporalment els diferents punts d’inflexió que han donat com a resultat una de les formes d’organització política més importants actualment. D’altra banda, aquesta acumulació de dades ens pot oferir informació sobre l’emergència d’ aquestes d’accions reivindicatives a barris més o menys desafavorits o sobre quins són els referents que més incidència han tingut en la conformació d’aquesta xarxa social.

Farem servir la mateixa eina que es va utilitzar a la cronologia interactiva del conflicte de Can Ricart, que permet visualitzar i consultar tot el procés de reivindicacions, negociacions i tensions que van conduir diferents actors del barri de Poblenou per a reivindicar la planificació urbana alternativa d’aquest context patrimonial.

timelineImatge de la línia de temps de ‘El conflicte de Can Ricart’: http://canricart.info

Per aquesta línia de temps, es va fer servir un widget que permet fer aquest tipus de cronologies interactives, facilitant l’obtenció d’ un arxiu ordenat que pot enllaçar a textos, vídeos, documents assemblearis, etc. Per a la recerca ‘Barris i Crisi’ i, en concret, per al cas de la PAH, aquest widget és realment útil per mostrar que la innovació social no es pot entendre sense tenir en compte el conjunt de pràctiques, lluites i reivindicacions antecedents, així com les xarxes socials que la conformen.

timeline2Widget per a fer cronologies interactives: http://www.simile-widgets.org/timeline

Doncs bé, fins aquí la contextualització de les tres propostes. Anirem informant puntualment dels avenços i dels resultats que anem aconseguint. Entretant, qualsevol indicació, consulta o proposta, serà molt benvinguda!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s