Breus apunts demogràfics

A continuació mostrarem algunes dades de context del barri de Pardinyes. Aquestes són només dades demogràfiques extretes del Padró de l’Ajuntament de Lleida i Idescat.

El primer que cal observar és l’estructura per edats, observem que, respecte la mitjana de la ciutat de Lleida, Pardinyes és un barri més jove.

Índexs Pardinyes Lleida
Envelliment

38,96

100

Dependència juvenil

28,65

23

Aquesta major joventut de la població es confirma quan observem les dades per grups d’edat:

grafic1Pard

Com es pot veure, Pardinyes té major percentatge de població en els grups menors de 15 anys i també en el col·lectiu de 36 a 55 anys. La resta de col·lectius, sobretot a partir de 56 anys, tenen major representació en el conjunt de la ciutat de Lleida.

Aquest gràfic també serveix per constatar la major esperança de vida de les dones respecte la dels homes.

A vegades, aquestes estructures demogràfiques més joves es poden explicar per l’efecte de la població nouvinguda, ja que és un grup amb major representació en els grups en edat activa i acostumen a tenir uns règims natalicis més dinàmics. Ara bé, en el cas de Pardinyes, la proporció de persones nouvingudes és menor que en el conjunt de Lleida i també que en altres barris.

grafic2Pard

Tot i aquesta menor proporció de nouvinguts, podem constatar el diferent comportament demogràfic d’aquest col·lectiu al barri:

grafic3Pard

En el cas concret de Pardinyes, la població nouvinguda és molt més present en els trams d’edat activa i molt menys en els trams de major edat. Pel que fa al règim de natalitat és difícil discernir, amb aquestes dades, si els nouvinguts tenen més fills, ja que els fills d’estrangers nascuts aquí entren als recomptes de població autòctona al tenir la nacionalitat espanyola.

Aquestes dades hauran de ser complementades amb els resultats de la recerca del subgrup de Segregació urbana. Al seu torn, durant la fase de recerca qualitativa, caldrà observar si aquesta diferent estructura demogràfica del barri permet explicar dinàmiques comunitàries diverses.

Piràmides de Població de Pardinyes, Cappont i Lleida, 2012

piramidePardinyes

piramideCappont

piramideLleida

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s